Skip to content

Algemene voorwaarden

Algemene Vervoercondities

Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de bepalingen in de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform de bepalingen in het CMR-verdrag.

Algemene Voorwaarden Expeditie

Op al onze expeditie werkzaamheden zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die 2B Shipping op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden voor de rechter mag brengen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van 2B Shipping. De voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. De Nederlandse Expeditievoorwaarden zijn tevens hieronder te downloaden en lezen op de website van FENEX.

Algemene Voorwaarden Opslag

Op al onze opslag (warehousing) activiteiten zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens hieronder te downloaden via de aangegeven link en beschikbaar op de website van FENEX.

Algemene Vervoercondities 2002 (AVC):

https://www.sva.nl/avc

CMR-verdrag:

https://www.sva.nl/themas/cmr-en-ecmr/cmr-verdrag

Nederlandse Expeditievoorwaarden (FENEX):

Te vinden op via de volgende link http://www.fenex.nl/fenex-voorwaarden in de talen Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Nederlandse Opslagvoorwaarden (FENEX):

Te vinden op via de volgende link http://www.fenex.nl/fenex-voorwaarden in de talen Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Sustainability Report

Download ons Sustainability Report van 2021-2022

"*" indicates required fields

Door het indienen van dit formulier gaat u akkoord met het privacybeleid en cookiebeleid van Farm Trans.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sustainability Report

Download ons Sustainability Report van 2021-2022

"*" indicates required fields

Door het indienen van dit formulier gaat u akkoord met het privacybeleid en cookiebeleid van Farm Trans.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.